Produkty


Jestem Twoim Zbawicielem – Podr. kl. VI

23.00 z VAT

Dostępność: W magazynie

Kod produktu: 9788327718518 Kategorie: ,

Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej „Jestem twoim Zbawicielem” stanowi część pakietu edukacyjnego dla klas 5–8 z serii wydawniczej „Słuchaj, mój ludu” i jest zgodny z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 roku oraz programem dla klas V-VIII szkoły podstawowej “Bóg kocha i zbawia człowieka”.

Podręcznik jest kontynuacją zagadnień z klasy 5, przede wszystkim historii zbawienia, które już się dokonało w Jezusie Chrystusie i wciąż dzieje się dla każdego człowieka na ziemi. Treści katechez nawiązują do przeżyć i doświadczeń znanych uczniowi i prowadzą go do odkrycia w świetle wiary sensu istnienia świata i ludzi.

Teksty, ilustracje oraz pytania i zadania dla uczniów, zostały tak przygotowane, by:

  • prowokować ucznia do samodzielnego, krytycznego myślenia,
  • dać możliwość na katechezie głębszego rozumienia siebie i świata wokół,
  • ukazać problemy tego świata w świetle nauczania Kościoła,
  • pomóc odkryć, że wszyscy zostaliśmy przez Boga powołani do miłości.

Zasadniczym zadaniem podręcznika jest wsparcie ucznia w budowaniu wiary opartej na osobistym spotkaniu z Bogiem poprzez poznawanie dziejów Starego i Nowego Przymierza, zwłaszcza Ewangelii według św. Łukasza, a także pomoc w odkrywaniu w Kościele i jego historii działania Ducha Świętego.

Na stronie internetowej serwisu katechetycznego Wydawnictwa WAM: https://nowe.katechizmy.pl/ zamieszczone zostały interaktywne materiały multimedialne związane z treściami katechez. Mogą one pomóc w pracy w szkole lub na lekcjach prowadzonych zdalnie.

Podręcznik nr AZ-22-01/18-KR-5/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy 6 szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania
nr AZ-2-01-/18.