Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez
  Sklep „Przy Katedrze” Kapituły Katedralnej Pelplińskiej z siedzibą w Pelplinie, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5930106209, REGON: 190488221,
  za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepprzykatedrze.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep „Przy Katedrze” Kapituły Katedralnej Pelplińskiej z siedzibą w Pelplinie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
  za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie konta.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji
  w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel (nazwa – login oraz hasło), uruchomiony
  na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Sprzedawca (Usługodawca) – oznacza Sklep „Przy Katedrze” Kapituły Katedralnej Pelplińskiej z siedzibą
  w Pelplinie (83-130), ul. Mestwina 3, NIP: 5930106209, e-mail: biuro@sklepprzykatedrze.pl, będący stroną zawieranych Umów sprzedaży.
 9. Sklep Internetowy – oznacza Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklepprzykatedrze.pl
 10. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym towar, będący przedmiotem umowy sprzedaży między klientem
  a sprzedawcą.
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 13. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna, (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.
 14. Właściciel – oznacza Diecezję Pelplińską z siedzibą w Pelplinie (83-130) przy ul. Biskupa Dominika 11, NIP 5931005166, REGON:190529888, e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl, będącą właścicielem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Wymogi techniczne:

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednak wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej lub też poczty elektronicznej, poza wymogami zawartymi w ust. 2, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 3. Towar – Każdy produkt oferowany w Sklepie jest fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

Figury, paschały, wyroby szklane, napoje alkoholowe oraz artykuły ponadgabarytowe
 nie podlegają wysyłce. Możliwy jest jedynie odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie  przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach otwarcia Sklepu stacjonarnego (9.00 – 17.00).
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji, tzn. założyć w nim Konto. Rejestracja nie jest jednak konieczna do złożenia zamówienia.
 5. Wybrany towar należy dodać do koszyka w Sklepie, a następnie wybrać sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie, po czym podać dane, niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany jest przesłać je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W wiadomości należy podać: nazwę Towaru, wybranego spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jego kolor oraz ilość. Niezbędne jest również podanie swoich danych teleadresowych.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma w formie wiadomości elektronicznej odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności przelewem lub w momencie dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzona jest paragonem fiskalnym lub fakturą sprzedaży.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:
 3. Tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer rachunku bankowego: 74 8342 0009 2108 2000 1687 0003 – Bank Spółdzielczy w Skórczu)
 4. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887; REGON: 301345068, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 3000,00 zł, w całości opłaconym.
 5. Za pobraniem – kartą płatniczą lub gotówką w momencie odbioru towaru.
 6. W przypadku wyboru formy przedpłaty, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 Dni Roboczych od momentu złożenia zamówienia.

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informację o terminie realizacji zamówienia Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została dostarczona zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Internetowej.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasy wysyłki, ze względu na np. dużą ilość zamówień.
 5. W przypadku wyboru płatności „przelew” do czasu podanego przy produkcie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Koszty przesyłki uzależnione są od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i pokrywa je nabywca.
 7. W dniu wysłania Towaru, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient obowiązany do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. W przeciwnym wypadku reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń w transporcie nie będą rozpatrywane.
 9. Zgodnie z wolą Kupującego, Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub fakturę VAT za zamówione Produkty. Zgłoszenie deklaracji dokonywania zakupu jako Przedsiębiorca (płatnik) oraz chęci otrzymania faktury VAT, Klient powinien złożyć w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zamówienia.
 10. Sprzedawca oferuje następujące metody dostawy:
 11. Za pośrednictwem kuriera (InPost)
 12. Do paczkomatów InPost
 13. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie Sklepu stacjonarnego w godzinach jego otwarcia.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).
 2. Termin odstąpienia od Umowy liczy się od chwili objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od Umowy, wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres: biuro@sklepprzykatedrze.pl. Można skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, umieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym Koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Zwrotu Towaru wraz z dokumentem sprzedaży należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Sklepu stacjonarnego: Sklep „Przy Katedrze”, ul. Mestwina 3, 83-130 Pelplin.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystanie z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie, Sprzedawca poinformuje o kosztach zwrotu rzeczy.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w doniesieniu umów:
 12. w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdy Towar ma wadę Klient, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym, może żądać: naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od Umowy.
 5. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży należy złożyć pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklepprzykatedrze.pl, podając dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyny reklamacji oraz żądań wobec Sprzedającego.
 7. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, jeśli reklamacja tego wymaga, dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy wraz z dokumentem sprzedaży lub jego kserokopii. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 8. O wyniku rozpatrzenia Reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Jeżeli Towar jest objęty gwarancją, informacja o niej oraz o jej warunkach, dostępna jest w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@sklepprzykatedrze.pl. W zgłoszeniu należy zawrzeć informację o zaistniałym problemie. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i udzielić Klientowi odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 11. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzeniem zewnętrznym, wymagane jest spisanie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera. W przeciwnym wypadku reklamacja, nie będzie uwzględniona.

§ 8 Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług Sprzedającego poprzez Sklep   Internetowy.
 2.  Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie Internetowym jest Diecezja Pelplińska z siedzibą w Pelplinie (83-130) przy ul. Biskupa Dominika 11, NIP 5931005166, REGON:190529888, e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Sprzedającemu danych, Sprzedający opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Sklep   Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 • Sprzedający zbiera informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 • Dane osobowe pozostawione w Sklepie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
  Sklepu Internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Sprzedający   pozostaje   do dyspozycji – dane Sprzedającego znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

§ Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego i zawierana jest w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów nie później niż 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej Sklepu oraz za pomocą wiadomości e-mail, zawierającej odnośnik do zmienionego Regulaminu, przesłanej do zarejestrowanych Klientów.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych treści Regulaminu, Usługobiorca obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.