Produkty


Pismo Św. ST i NT – brąz

130.00 z VAT

Dostępność: Brak produktu

Kod produktu: 5907564028646 Kategoria:

Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Pismo Święte dla całej rodziny – pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu.

Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego:

– Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego.

  – Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.

   – Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.

    – Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego.

     – Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.

      – Welkość czcionki 10,5 pkt.

       – Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.:

       – przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron,


       – komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte,


       – odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron,


       – skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym,


       – słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny
       i geograficzny wydarzeń biblijnych.