Produkty


Pismo Św. ST i NT – opr. biała z paginatorami

170.00 z VAT

Dostępność: Brak produktu

Kod produktu: 9788377972229 Kategoria:

Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Pismo Święte dla całej rodziny – pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu.


Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego:

-Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu,
z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego.

  -Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.

   -Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.

    -Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego.

     -Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.

      -Welkość czcionki 10,5 pkt.

       -Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.:

       -przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron,
       – komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli
       oraz przesłanie w nich zawarte,
       – odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone
       na wewnętrznych marginesach stron,
       – skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym,
       – słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny
       i geograficzny wydarzeń biblijnych.